Kredit scoring modul

Scoring modeli omogućavaju donošenje poslovnih odluka i upravljanje kreditnim rizicima temeljem statističkih i ostalih metoda izvedenih nad povijesnim podacima o klijentima i njihovom ponašanju. Pri tome kredit scoring modeli korisnicima donose višestruke koristi, a neke od njih su objektivnost i konzistentnost u odlučivanju, upravljanje procesom odobravanja kredita, unapređenja u upravljanju kreditnim portfeljem, procjene i upravljanje kreditnim rizikom, unapređenje usluga za klijente i smanjenje troškova.

Lapis modul za kreditni scoring pruža mogućnost automatskog ocjenjivanja kreditne sposobnosti klijenta na temelju dostupnih podataka.

Modul je visoko parametriziran te je implementacija modela ocjenjivanja i promjena parametara u modelu korisnicima omogućena putem jednostavnih administracijskih funkcionalnosti sustava.

Modul je moguće koristiti kao samostalnu aplikaciju ili ga
ugraditi u već postojeće informacijske sustave kod korisnika.

Osim za banke kredit scoring modul je primjenjiv za osiguravajuća društva, izdavatelje potrošačkih kartica, trgovačke kuće i sve tvrtke koje žele ispitati rizičnost svojih klijenata i privući nove kupce.