Lapis GDPR Compliance Manager

Stupanjem na snagu nove EU Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR Uredba) započela je nova era u odnosu na prava pojedinaca i njihove osobne podatke, a prema Uredbi svaki pojedinac ima pravo na transparentnost obrade (Čl. 12 – 14), pravo na pristup podacima (Čl. 15), pravo na ispravak (Čl. 16), pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (Čl. 17), pravo na ograničenje obrade (Čl. 18), pravo na prenosivost (Čl. 20) pravo na prigovor (Čl. 21) odluka/profiliranje) (Čl. 22) , pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih).

Lapis GDPR Compliance Manager je aplikativno rješenje namijenjeno svim organizacijama kao pomoć u planiranju, implementaciji, održavanju i prezentiranju sukladnosti s GDPR regulativom. Lapis GDPR Compilance Manager predstavlja efikasan vodič za provođenje analize nesukladnosti i procjene učinka obrada osobnih podataka, koji uključuje već pripremljene obrasce i setove pitanja prema zahtjevima regulative.

Lapis GDPR Compliance Manager podržava funkcionalnosti za:

izradu evidencije aktivnosti obrade sukladno članku 30. Uredbe (Evidencija aktivnosti obrade)

izradu procjene učinka aktivnosti određene obrade na zaštitu osobnih podataka sukladno članku 35. Uredbe (Procjena učinka na zaštitu podataka)

upravljanje rizicima zaštite osobnih podataka

upravljanje provedbom mjera za ublažavanje rizika i nesukladnosti

izradu registra nesukladnosti prema GDPR regulativi na razini organizacije

kontinuirani nadzor i izvješćivanje o sukladnosti s Uredbom prema članku 24. (Obveze voditelja obrade)

centralno upravljanje i spremanje obrazaca, politika, pravilnika, procedura, izvješća i ostale GDPR dokumentacije