Upravljanje poslovnim procesima

Svaka organizacija izvršava čitav niz aktivnosti i procesa kako bi ispunila svoje ciljeve i očekivanja svih zainteresiranih strana.
Što je organizacija veća i složenija, složeniji su i njezini procesi, a time je složenije i upravljanje procesima. Dobro opisanim, organiziranim, kontroliranim i mjerenim procesima lakše je upravljati te stvoriti veću dodanu vrijednost i postići bolji poslovni rezultat.

Našim klijentima nastojimo pomoći u:

  • uvođenju procesnog pristupa u njihovu organizaciju
  • identificiranju poslovnih procesa i njihovih međusobnih veza
  • modeliranju poslovnih procesa
  • pronalaženju slabih točaka i mogućnosti za poboljšanja
  • uspostavi sustava upravljanja poslovnim procesima
  • pripremi organizacije za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001

Upravljanje projektima

Projektom zovemo niz privremenih aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se kreirao jedinstveni proizvod ili usluga.
Svaka organizacija redovito izvodi različite projekte samo je pitanje zove li ih tako i upravlja li njima kako bi projekt u određenom roku i kvaliteti postigao svoje konačne  ciljeve.

Želite li kvalitetno upravljati projektima u Vašoj organizaciji možemo Vam ponuditi:

  • definiranje i implementaciju metodologije upravljanja projektima (prilagođeno najboljoj praksi u Vašoj organizaciji)
  • pokretanje i organizaciju Ureda za upravljanje projektima/programima (Project/Program Management Office)
  • implementaciju metodologije i alata za upravljanje portfeljem projekata/programa (PPM)
  • edukaciju Vaših zaposlenika o upravljanju projektima

Revizija informacijskih sustava

Sigurno se ponekad pitate kakva je kvaliteta nekog informacijskog sustava, bilo da ga već koristite ili ga planirate koristiti i bez obzira jeste li ga sami razvili ili je to radio netko drugi. Radimo reviziju arhitekture i reviziju cijelog ili pojedinih komponenti informacijskih sustava neovisno o tehnologiji u kojoj je sustav razvijen.

Arhitektura i integracija informacijskih sustava

Implementacija informacijskih tehnologija u neku organizaciju zahtijeva sagledavanje cjelokupnih procesa i postojećih tehnologija u organizaciji kako bi se izgradila nova ili prilagodila postojeća arhitektura informacijskog sustava.

Svojim višegodišnjim iskustvom i ekspertizom u različitim IT tehnologijama naši stručnjaci će za Vas:

  • definirati i izgraditi arhitekturu informacijskog sustava koja će riješiti Vaše kratkoročne i dugoročne poslovne izazove
  • implementirati nove komponente informacijskog sustava
  • integrirati nove ili postojeće komponente u informacijskom sustavu

Razvoj informacijskih sustava

Razvijamo aplikativne sustave prema Vašim zahtjevima i željenim tehnologijama.