Lapis HROK B2B modul

Lapis HROK aplikativni modul omogućava komunikaciju sa HROK-om te cjelokupan proces upravljanja od kreiranja suglasnosti klijenta do zaprimanja i upravljanje izvješćima iz HROK-a. Modul je moguće koristiti kao samostalnu aplikaciju, integrirano u BANKplus sustav ili ga je moguće integrirati u neki drugi sustav banke.

Glavne funkcionalnosti HROK modula su

automatizacija kreiranja izjave prema propisanom obrascu od strane HROK-a

kreiranje i prilaganje suglasnosti klijenta

zadavanje upita u HROK

detaljna automatska kontrola svih podataka kako bi se smanjila vjerojatnost postavljanja višestrukih ili nepotrebnih upita

zaprimanje izvješća iz HROK-a

upravljanje izvješćima zaprimljenim iz HROK-a